براي مشاهده pdf كتاب هاي درسي در ابتدا فايل زير را به دقت مطالعه نماييد. در غير اين صورت قادر به مشاهده pdf ها نخواهيد بود.
 برای داشتن Pdf كتاب كار دانش آموز مبانی علم رايانه اينجا کليک کنيد. چاپ 93-94
طراحی شده توسط مرکز خدمات کامپیوتری دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی