بارم بندی پیشنهادی درس مبانی کامپیوتر و انفورماتیک

الف – ارزش‌یابی مستمر نوبت اول و دوم:

  فعالیت نمره كلاسی كار عملی

مستمر نوبت اول

- 10 10

مستمر نوبت دوم

5 5 10

  آزمون کتبی پروژه از کتاب کار
ارزشیابی نوبت اول 14 6
ارزشیابی نوبت دوم 14 6

ب- ارزش‌یابی پایانی:

عنوان فصل یا درس

نوبت اول نوبت دوم شهریور

فصل ا: پردازش داده

1.5 - 1

فصل 2: سیستم‌های اطلاعاتی

2 0.5 1.5

فصل 3: ارتباطات و تبادل اطلاعات

2 0.5 1.5

فصل 4: شبکه جهانی اینترنت

2.5 0.5 1.5

فصل 5: تأثیرات رایانه در زندگی امروز

2 0.5 1.5

فصل 6: واحد سیستم

2 0.5 1.5

فصل 7: وسایل ورودی و خروجی

1 0.5 1.5

فصل 8: حافظه‌های جانبی

1 0.5 1.5

فصل 9: نرم‌افزارهای سیستم

- 2 1.5

فصل 10: نرم‌افزارهای کاربردی

- 1.5 1

فصل 11: فرایند برنامه نویسی

- 3 3

فصل 12: برنامه نویسی به زبان ویژوال بیسیک

- 4 3

پروژه ی word

3 - -

پروژه از سایر کارگاه های نوبت اول

3 - -

پروژه ی ویژوال بیسیک

- 4 -
پروژه از سایر کارگاه های نوبت دوم - 2 -
جمع 20 20 20
نکته:
هدف از ارزش يابی کتبی فقط ارزش یابی محفوظات دانش آموزان نیست. لذا ، ارزش یابی باید به گونه ای باشد که سطوح مختلف مهارت های ذهنی از قبیل تجزیه و تحلیل ، ترکیب ، استدلال و بیان ارتباطات را نیز ارزیابی کند.
طراحی شده توسط مرکز خدمات کامپیوتری دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی