جدول زمان‌بندی پیشنهادی

فصل‌ها    
جدول زمان‌بندی پیشنهادی نظری  
نوبت اول فصل 1: آشنایی با پردازش داده‌ها 2  
فصل 2: آشنایی با سیستم‌های اطلاعاتی 2  
فصل 3: تبادل اطلاعات و ارتباطات 2  
فصل 4: شاهراه اطلاعات و اینترنت 2  
فصل 5:‌جایگاه و تأثیرات رایانه در زندگی امروز 2  
فصل 6 : واحد سیستم 2  
فصل 7:‌ وسایل ورودی و خروجی 1  
فصل 8: حافظه‌های جانبی 1  
نوبت دوم فصل 9:‌نرم افزارهای سیستم 2  
فصل 10: نرم افزارهای کاربردی 1  
فصل 11: حل مسئله و اصول برنامه نویسی 5  
فصل 12: برنامه نویسی به زبان QBASIC 6  
   

لازم به ذکر است که تقسیم‌بندی جلسات، قابل تغییر است و گاهی می‌توان از زمان تخصیص داده شده به یک جلسه، برای پوشش مطالب جلسات قبل یا بعد استفاده کرد.
طراحی شده توسط مرکز خدمات کامپیوتری دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی