يك اسكنر تخت چگونه كار مي كند؟
 

 ترجمه : خانم مهندس سميه كبيري زينت بخش

برای دیدن تصویر بزرگتر بر روی آن کلیک کنید.

   يك منبع نوري ، قطعه كاغذي را كه در مقابل پنجره ي شيشه اي يك اسكنر قرار داده شده، روشن مي كند. فضاهاي خالي يا سفيد، نسبت به بخش هاي رنگي (حروف يا تصاوير) نور بيشتري را منعكس مي كنند.

   يك موتور، هِد اسكن را كه در زير صفحه ي كاغذ قرار دارد، حركت مي دهد. هِد اسكن در حال حركت، نوري را كه از قسمت هاي مختلف صفحه ساطع مي شود، جذب مي كند.

   نور صفحه از طريق سيستمي از آينه ها باز مي تابد. اين سيستم به طور مداوم حول يك محور مي چرخد تا پرتوهاي نوري را با كمك يك لنز در يك نقطه جمع كند.

   لنز ، پرتوهاي نوري را بر روي يك ديود حسگر نوري متمركز مي نمايد. اين حسگر مقدار نور دريافتي را به جريان برق تبديل مي كند. هر چقدر نور بيشتري منعكس شود، به همان اندازه جريان توليد شده، ولتاژ بالاتري خواهد داشت. اگر اسكنر رنگي باشد، نور منعكس شده به سمت فيلترهاي قرمز، سبز و آبي كه در مقابل ديودهاي جداگانه قرار دارند، هدايت مي شوند.

   يك مولد آنالوگ به ديجيتال (ADC)، هريك از ولتاژهاي خوانده شده ي آنالوگ را در قالب يك پيكسل ديجيتال ذخيره مي كند. اين اطلاعات نشان دهنده ي شدت نور براي يك نقطه در طول يك خط است كه شامل 300 تا 1200 يكسل در هر اينچ است.

   اطلاعات ديجيتال به نرم افزاري در رايانه ارسال مي شود. در آنجا داده ها با فرمتي ذخيره مي شوند كه برنامه ي گرافيكي يا برنامه ي شناسايي كاراكتر بصري، مي تواند با آن كار كند.

  
  منبع:كتاب How computers work?
  
back
طراحي شده توسط مرکز خدمات کامپيوتري دفتر برنامه ريزي و تاليف کتب درسي