با Google Sky در آسمان‌ها سفر كنيد

مترجم: فرناز رجبي‌مهر

  Google Sky يك برنامه افزودني براي Goole Earth است. اين برنامه رايگان يك نقشه 3 بعدي از جهان ارائه مي‌كند. Google Sky داراي همان رابط و همان شيوه همپوشاني است. اين برنامه شما را به يك منجم مبدل مي‌كند. اين برنامه براي ستاره شناسان، افراد مبتدي در نجوم و يا علاقمندان علم ستاره‌شناسي بسيار جالب و جذاب خواهد بود.

  اين برنامه بسيار پيچيده‌تر از Google Earth اسـت وافراد بايـد خود را در يـك فضاي سه بعدي مجسم كرده و از يك جسم كيهاني به جسمي ديگر پيمايش كنند.

  مرحله 1 :

  به منظور استفاده از Google Sky، بايد يك نسخه از Google Earth را در سيستم خود داشته باشيد. به منظور دريافت هر دو برنامه به آدرس http://earth.google.com/ برويد و سپس دكمه Return را بزنيد.هنگامي كه وب‌سايت بارگذاري شـده روي دكمه Download بـزرگي كه در وب‌سايـت وجـود دارد، كليك كنيد تا نرم‌افزار نصب شود. موافقت خود را با شرايط مربوط به نرم‌افزار در صفحه بعد اعلام كنيد و سپس هرگونه پيغام امنيتي اعلان شده توسط ويندوز را ناديده بگيريـد و سپس روي Save كليك كنيد. پوشه‌اي را كه قصد داريد، برنامه در آن ذخيـره شـود (فرضاً Windows Desktop) را انتـخاب كنيـد تا Google Sky از اينترنت دريافت شود.

  مرحله 2 :

  اطمينان يابيد كه اتصال اينترنتي شما همچنان فعال است و سپس آيكن جديد ايجاد شده بر روي دسك‌تاپ (يا هر محلي كه فايل را ذخيره كرديد) را بيابيد. روي آيكن دابل كليك كرده و فرآيند نصب را آغاز كنيد. مجدداً هر پيغام امنيتي كه از سوي ويندوز ظاهر مي‌شود را ناديده بگيريد و روي دكمه Run كليك كنيد تا كار آغاز شود. تمامي تنظيمات پيش‌فرض را بپذيريد و سپس روي دكمه Finish كليك كنيد. پس از يك يا دو دقيقه، بسته به سرعت كامپيوتر و اينترنت، Google Earth در پنجره اصلي ظاهر مي‌شود. روي دكمه Close كليك كنيد تا پنجره Tip of the day حذف شود.

  مرحله 3 :

  در حال حاضـر Google Earth بر روي صـفحه نمايـش داده خواهد شـد. به منـظور سـوئيچ به بـرنامه Google Sky، روي نوار دكمه‌ها كليـك راسـت كرده و يا منـوي View را باز كرده و گزينه Switch to Sky را انتـخاب كنيـد. در اين حالت، پنـجره اصـلي از حالتي كه رو به پايـيـن و به سـمت زميـن قـرار دارد به سمت فضا در آسـمان سوئيچ خواهـد كرد. به مـنظور بستن پنجره Tip روي Close كليك كنيد.

  مرحله 4 :

  سپس Google Sky در كهكشان به جست‌وجو مي‌پردازد و مي‌توانيد سيارات و ستارگان را مشاهده كنيد. مي‌توانيد محتواي پنجره اصلي را با كليك و درگ كردن ماوس، حركت داده و با دابل كليك تصوير را بزرگ‌نمايي كنيد. با دابل كليك روي دكمه سمت راست ماوس نيز تصوير كوچك‌نمايي مي‌شود.مي‌توانيد با كليك روي كادرهاي layer مختلف موجود، انواع مختلفي از محتوا را آشكار ساخته يا پنهان كنيد. سپس عبارت Milky way را در كادر Search وارد كرده و روي دكمه‌اي كه عكس ذره‌بين روي آن قرار دارد، كليك كنيد.

  مرحله 5:

  زماني كه از Google Sky بخواهيد كه كهكشان مربـوط به منظومه شمسي را كه در آن قرار داريم، نمايش دهد، پنجره مجدداً مي‌چرخد. دقـت داشته باشيد كه حتماً لايه Our Solar System در حالت انـتخاب باشد. سپس روي دكمه Play در بالاي پنـجره اصلي كليك كنيد. با انجام ايـن كار تـصوير انيميشني از سيارات و سـتارگان در حالي كه مشـغـول چرخيـدن به دور خـورشيد هستند، ظاهـر خواهـد شـد. روي دكـمه Pause كليك كنيـد تا به صورت موقت اين انيميـشن متوقف شـود و يا با استـفاده از اسلايد سرعت حركت آنها را پايين آورده و يا افزايش دهيد.

  مرحله 6:

  لايه‌ها اجزاي قدرتمند Google Sky هستنـد و فـعال يا غيرفعال ساختن آنها مي‌تواند به شما كمك كند تا آنچه را كه گاهي اوقات به نظـرتان گيج كننده اسـت، مـشاهده كنيـد. فـرضاً مي‌تـوانيـد تمـامي لايه‌ها را در پاييـن صفـحه، در پانل سـمت چـپ (به جـز Backyard Astronomy) غيرفعال كنيد. با انجام اين كار، منظره پنـجره اصلي ناگهان تغييـر مي‌كنـد تا فقط اشيايي را كه با چشم غير مسلح، تلسكوپ و دوربيـن ديده مي‌شـوند، نمايـش دهـد. به منظور كسب اطلاعات بيشتر در خصوص اين اجرام، كافي است روي آن كليك كنيد تا پنجره‌اي حاوي جزئيات مربوط به آن، مانند آنچه در شكل مي‌بينيد، نمايش داده شود.

  مرحله 7:

  Google Sky همچنين شامـل تصاوير شگرفي از جـهان هستي است. لايه‌هاي غير ضروري را با غيرفعال كردن آنها حذف كنيد و سپـس به لايه Featured observations برويد و روي علامت + كوچك كليك كنيد تا باز شود. سپس گزينه Hubble Showcase را فعال كنيد. پس از چند دقيقه، آسمان مملو از آيكن‌هايي خواهد شد كه هر يك نـشان دهنـده آن هستـنـد كه Google Sky داراي تصاويري از اين اشـيا در پايـگاه داده خـود اسـت. در مـثال اين تصوير، دو كهكشان متلاقي نمايش داده شده است.

  مرحله 8:

   اين برنامه همچنين توري نمايشي را نيز ارائه مي‌دهد كه مي‌توانيد آن را مـشاهـده كنـيـد. بديـن مـنـظور لايـه Education Center را فـعال كرده و سـپـس اطميـنان حاصـل كنـيد كه Milky Way همـچنان در كادر Search وارد شـده اسـت. روي دكـمه Search كليك كنيد. سپـس روي آيكن دايره‌اي شـكل آبي رنـگ در وسـط صفحه كليك كنيد و زماني كه صفحه باز شـد و اشـياي متعددي ظاهر شدند، مـجدداً روي آيكن Milky Way كليك كنيـد. با انجام اين كار، آخـرين صفـحه تور يعني User's Guide to Galaxies ظاهر مي‌شـود. با استفاده از فلـش‌هاي مـوجود در كنار شـماره صفحه، در صفحات مختلف پيمايش كنيد.

  مرحله 9:

  در نهايـت يـكي ديـگر از ويـژگي‌هاي Google Sky را مـعرفي مي‌كنيم. با انجام كليك راست روي نوار دكمه‌ها به Google Sky بازگرديد. سپـس تمامي لايه‌ها به جز Historical Sky Maps را حذف كنيد. حال، روي آن دابل كليك كنيد تا خود لايه را مشاهده كنيد. نشانگر ماوس را روي يكي از اجزاي متحرك قرار دهيد (در اين حالت، نشانگر به يك فلش چهار جهته تبديل مي‌شود) و روي آن كليك كنيد. در كادر حاصله، اطلاعاتي در خصوص اين بخش خاص از آسمان ظاهر مي‌شود.
  
  منبع:
  
back
 
طراحي شده توسط مرکز خدمات کامپيوتري دفتر برنامه ريزي و تاليف کتب درسي