تهیه و تنظیم: لیلی نوروزی -هنر آموز هنرستان میثاق-شهرستان آذرشهر

  تجارت الکترونیک انجام کلیه فعالیت های تجاری با استفاده از شبکه های ارتباطی رایانه ایی , به ويژه اینترنت است. تجارت الکترونیک نامی عمومی برای گستره ای از نرم افزارها و سیستم ها است که خدماتی مانند جستجوی اطلاعات, مدیریت تبادل, بررسی وضعیت اعتبار, اعطای اعتبار, پرداخت به صورت روی خط, گزارش گیری و مدیریت حساب ها را در اینترنت به عهده می گیرند.این سیستم ها زیر بنای اساسی فعالیت های مبتنی بر اینترنت را فراهم می آورند. هدف از بکارگیری تجارت الکترونیک, ارائه روشی جدید در انجام امور بازگانی است.

  در این مقاله موارد زیر را می خوانیم:

    مقدمه

    تجارت الکترونیکی چیست؟

    علت تبلیغات در رابه با تجارت الکترونیکی (صفحه10)

    تعاریف تجارت الکترونیکی

    کاربردهای تجارت الکترونیکی

    1- حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت گسترش آن

    2- گریز ناپذیر بودن تجارت الکترونیکی

    3- تجربه کشورها در زمینه سیاست تجارت الکترونیکی

        ایلات متحده

        اتحادیه اروپایی

        کشورهای آ سه آن

        نگاهی به اقدامات امیر نشین دوبی

    4- توجیه اقتصادی راه اندازی تجارت الکترونیکی در کشور

        منافع

        هزینه ها

    5- موانع و چالش ها

    6- رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران

    سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران (صفحه 28)

    1- هدف

    2- اصول

    3- سیاست های اجرایی

    دگرگونی تجارت

    اقتصاد نوین اطلاعات (4)

    اقتصاد نوین اطلاعات (3)

    اقتصاد نوین اطلاعات (2)

    اقتصاد نوین اطلاعات (1)

    مثال : کسب و کار الکترونیک در شرکت IBM

    دنیای آینده

    تجارت الکترونیکی از دیدگاه خریداران (صفحه 41)

    مزایای تجارت الکترونیکی از دیدگاه خریداران

    چک الکترونیکی( صفحه 45)

    آشنایی با چک الکترونیکی Electronic check یک ابزار نوین پرداخت تجارت الکترونیک

    تاریخچه کوتاه از چک

    اولین کاربرد چک در جهان

    فلسفه و پیدایش و گسترش فرهنگ چک

    چک الکترونیکی چیست؟

    چک الکترونیکی چرا؟

    چک الکترونیکی از زاویه ای دیگر

    تراکنش و عملیات صدور چک تا نقدینگی چک الکترونیکی

     چرا چک های الکترونیکی را به کار می بریم؟

    مقایسه چک الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت

    تجارت الکترونیکی در ایران (صفحه 53)

    الزامات و ضرورت های تجارت الکترونیکی در ایران

    عوامل موفقیت تجارت الکترونیکی

    موانع پیش رو در ایران

    قوانین تجارت (صفحه 57)

    وزارت بازگانی - موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

    قانون تجارت الکترونیکی

    تفسیر قانون

    اعتبار قراردادهای خصوصی

    نوشته, امضا اصل

    ثبت یا سوابق الکترونیکی مطمئن

    پذیرش و ارزش اثباتی داده

    اعتبار قانونی ارجاع داده

مقاله فوق به صورت PDF است که می توانید با کلیک بر روی عکس های زیر دانلود نمایید.

  Rightclick -> Save target as ...      تجارت الکترونيکی( صفحه 1-9)
  Rightclick -> Save target as ...      تجارت الکترونيکی( صفحه 10-27)
  Rightclick -> Save target as ...      تجارت الکترونيکی( صفحه 28-40)
  Rightclick -> Save target as ...      تجارت الکترونيکی( صفحه 41-52)
  Rightclick -> Save target as ...      تجارت الکترونيکی( صفحه 53-67)
  
  
back
طراحي شده توسط مرکز خدمات کامپيوتري دفتر برنامه ريزي و تاليف کتب درسي