حافظه های فلش (Flash Memory)

تهیه کننده : سازمان آموزش و پرورش استان کردستان - گروه کامپیوتر متوسطه استان

  در این مقاله با موارد زیر آشنا می شوید

    مقدمه

    Flash Memory

    مبانی حافظه های فلش

    Tunneling

    کارت های حافظه های فلش

    USB Flash drive چیست؟

    نحوه هارد به هارد کردن

    فهرست منابع

براي دريافت مقاله مي توانيد روي عکس زير کليک نماييد.

  
back
طراحي شده توسط مرکز خدمات کامپيوتري دفتر برنامه ريزي و تاليف کتب درسي