هفت نکته ي کاربردي براي تدوين يک Presentation

تهيه کننده : فرح نجفي جيلاني

 

 يکي از ابزارهاي مفيدي که مي تواند در ارائه ي يک سخنراني، آموزش يک مبحث علمي يا ارائه ي يک گزارش ، به عنوان دستيار سخنران مورد استفاده قرار گيرد، نرم افزار ارائه مطالب ( Power Point) است. از آنجايي که استفاده از اين نرم افزار ، ساده و يادگيري آن نيز آسان است، بيش از ساير نرم افزارها به کار مي رود. ولي بايد توجه داشت که تاثير مثبت ارائه ي يک مطلب بر مخاطبين ، مستلزم رعايت نکاتي است که معمولا کمتر مورد توجه قرار مي گيرد. حتما تاکنون شاهد اجراي Presentation هايي بوده ايد که نه تنها موجب بهبود ارائه ي مطالب سخنران نبوده، بلکه به دليل عدم رعايت اصول صحيح در تدوين آن، در انتقال درست مطلب به مخاطبين اختلال ايجاد کرده است!

 در اين مقاله سعي شده تا به برخي از نکات لازم در تدوين يک Presentation اشاره شود.
 غالبا ديده مي شود که در يک Presentation ، تعداد اسلايدهاي تهيه شده و محتواي آن ها، تناسبي با وقت در نظر گرفته شده براي سخنران ندارد. در حالي که يکي از نکات مهم در تنظيم اسلايدها ، هماهنگي تعداد اسلايدها ، محتواي هر اسلايد و زمان لازم براي نمايش هر اسلايد ، با وقت سخنران است.

 در محتواي اسلايدها اغلب از متن هاي نوشتاري ، بيش از حد لازم استفاده مي شود. در حالي که يک اسلايدمي بايست فقط شامل نکات اصلي و کليدي بحث سخنران باشد. در واقع محتواي اسلايدها، به عنوان دستيار سخنران در ارائه ي مطلب استفاده مي شوند، نه اينکه نقش او را ايفا کنند. بديهي است توضيحات بيشتر را خود سخنران در حين ارائه ، بيان مي نمايد.

 در مواردي که محتواي مورد نظر طولاني است، بهتر است در ابتداي اسلايدها، فهرست مطالب اصلي آورده شود و سخنران از طريق Link روي هر يک از عناوين آن، به صفحات مرتبط ارجاع کند و پس از اتمام هر بخش، به فهرست اصلي بازگردد. به اين ترتيب مخاطب مي تواند ارتباط منطقي بين مطالب ارائه شده را بهتر درک نمايد.

 در تنظيم نوع ، رنگ و اندازه ي قلم و زمينه ي متن يا جداول موجود در اسلايدها، بايد توجه داشت که اسلايد ها از چه فاصله اي و در چه اندازه اي براي مخاطبين نمايش داده خواهد شد.

      

 در هر حال لازم است ميزان خوانايي و وضوح مطلب ، اولويت اول را داشته باشد و صرفا به زيبايي اسلايد توجه نشود. متاسفانه اغلب سخنران حين ارائه ي مطالب متوجه اين نکته مي شود و نه قبل از آن!

 در استفاده از جلوه هاي ويژه و متحرک سازي عناصر اسلايد طوري عمل شود که ضمن جلب توجه مخاطب به موارد مهم، موجب خستگي ذهن و اختلال در انتقال مطلب نگردد.( از افراط و تفريط در اين زمينه پرهيز شود.)

 استفاده از شکل، تصوير و نمودار در محل مناسب و با دقت کافي صورت گيرد ، به طوري که توجه بيشتر مخاطب را به نکات اصلي جلب نمايد و مانع از يکنواختي محتواي ارائه شده گردد.

 در پايان هر Presentation ، يک يا چند جمله به عنوان نتيجه ي بحث يا پيام اصلي آن به طور واضح ارائه شود تا اثر نهايي را در ذهن مخاطب بگذارد.

 رعايت نکات فوق مي تواند تا حدي اثر مثبتي را که از ارائه يک مطلب انتظار داريم ، در مخاطب ايجاد کند.

براي دريافت مقاله مي توانيد روي عکس زير کليک نماييد.

back
طراحي شده توسط مرکز خدمات کامپيوتري دفتر برنامه ريزي و تاليف کتب درسي