نرم افزارهاي تولید محتوای الکترونیکی

نویسنده : مهدی کربلائی فرجی تیمور لوئی ، دبیر زبان و کامپیوتر منطقه گرگان

  وقتی صحبت از فناوری اطلاعات ) IT ( و استفاده از آن در کلاس درس و فرایند تدریس به میان می آید، بحث تولید محتوای الکترونیکی متناسب براساس معیارهای مطلوب و مورد نیاز معلم، اهمیت زیادی پیدا می کند. برای شرکت کنندگان در «جشنوارة تولید محتوای الکترونیکی » و همچنین «جشنوارة الگوهای برتر تدریس » نیاز به محتوای آموزشی-الکترونیکی بسیار مطرح است.

  در این نوشتار قصد دارم به دور از مباحث کلی در مورد استفاده از فناوری اطلاعات، محاسن و معایب آن و... به معرفی و بررسی تعدادی از نرم افزارهای کاربردی برای تولید محتوا بپردازم. البته تعداد این نوع نرم افزارها کم نیست و بسته به هدفی که طراح محتوا در نظر دارد. می توان از این نرم افزارها بهره گرفت:

  Author ware, Flash, Multi media builder, Articulate Rapid E-Learning Studio, Scratch, Snagit, Flip Album Vista, Flip Flash Album Deluxe, Office (PowerPoint, ,(نرم افزار آزمون سازی) Testa Word, ...), Adobe acrobatreader, Photoshop, ....

  لازم به ذکر است که خروجی هر یک از این نرم افزارها می تواند به تنهایی یا به صورت تلفیقی )با برنامه ای دیگر(، به عنوان محتوای الکترونیکی در فرایند تدریس یا ارزشیابی مورد استفاده قرار گیرد.

  مقاله فوق به صورت PDF است که می توانید فایل فوق را با کلیک بر روی عکس زیر دانلود نمایید.

  نرم افزارهاي تولید محتوای الکترونیکی

  منبع :مجله رشد فردا، آبان 92

   23 دي 1392
  
  
back
طراحي شده توسط مرکز خدمات کامپيوتري دفتر برنامه ريزي و تاليف کتب درسي