كار و فناوري

نویسنده : مهدی اسمعیلی(عضو هیئت علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی)- احمدرضا دوراندیش (مدیرکل دفتر تأليف كتاب هاي درسي فنی و حرفه ای و کاردانش)

  تحول بنيادين در آموزش و پروش تحولي عميق و ريشه اي است كه به تحول در مفاهيم نظري، مهارت ها، روندها و فرايندها، كاركردها و رو كيردها منجر خواهد شد. محتواها، مهارت ها، روش ها، فرايندها و عناصر كليدي يادگيري، در حوزه هاي تربيت و يادگيري مشخص مي شوند.

  حوزة تربيت و يادگيري کار و فناوری از حوزه هاي يازده گانه ای است كه در برنامة درسي ملي لحاظ شده و شامل كسب مهارت هاي عملي براي زندگي كارامد و بهره ور، و كسب شايستگي هاي مرتبط با فناوري علوم وابسته به ويژة فناوري اطلاعات �� و ارتباطات است. اين شايستگي ها براي تربيت فناورانه و زندگي سالم در فضاي مجازي و نيز آمادگي ورود به حرفه و شغل در بخش هاي گوناگون �� اقتصادي و زندگي اجتماعي ضروري اند. با توجه به آموزه هاي اسلامي، كار و اشتغال از ارزش تربيتي برخوردار است و انسان از طريق كار، شخصيت وجودي خويش را صيقل می دهد، هويت خويش را تثبيت می کند و زمينة ارتقای وجودي خويش را مهيا و امكان كسب روزي حلال و پاسخگويی به نيازهاي جامعه را فراهم مي آورد. آموزش فناوري، كار و مهارت آموزي باعث پيشرفت فردي، افزايش بهره وري، مشاركت در زندگي اجتماعي و اقتصادي، كاهش فقر، افزايش درامد و توسعه ‌يافتگي خواهد شد.

  �� درس کار و فناوری یکی از دروس پاية هفتم آموزش عمومي است.�� در اين نوشته مي کوشیم با استفاده از پرسش و پاسخ هاي مربوط به این درس، اهداف، محتوا و مشكلات اجرا را بررسي و به آن ها پاسخ دهیم. البته ممكن است سؤالات و مشكلات بيشتري نيز بوجود آيد. در اين زمينه، براي راهنمايي هاي بيشتر، در كتاب و فيلم آموزشي راهنماي معلمان محترم پرداخته خواهد شد.

   اين مقاله به صورت گفتگو (پرسش و پاسخ) است. پرسش هایی در مورد آموزش درس کار و فناوری پایة هفتم (اول متوسطه) كه مي توانيد از طريق عكس زير آن را دانلود نماييد:

  مقاله كار و فناوري

  منبع :مجله رشد ويژه آموزش متوسطه پايه هفتم

   11 آبان 1392
  
  
back
طراحي شده توسط مرکز خدمات کامپيوتري دفتر برنامه ريزي و تاليف کتب درسي