پاورپوینت: خوب، بد، زشت، زیبا؟!

نویسنده : دکتر محمد عطاران

  با ورود فناوری های نو به عرصة آموزش وپرورش، یکی از ابزارهایی که مصداق بارز فناوری محسوب گشته، پاورپوینت است ( Bates Poole, 2003 ).

  تأثیر آموزش 􀀯ی استفاده از پاورپوینت در کلاس ها، سخنرانی ها، کارگاه های آموزش 􀀯ی و مانند این ها، از سال 1990 محل بحث و مناقشه بوده است. برخی از محققان استفاده از پاورپوینت را موجب غفلت معلم از دانش آموزان می دانند؛ چون سخنران یا معلم بر اسلایدهای خود تمرکز می کند و از کلاس غافل می شود. همچنین، به دلیل استفاده از پاورپوینت معلم نمی تواند از پشت رایانه یا تریبون سخنرانی کنار رود و در کلاس حرکت کند، لذا عملا در پاورپوینت و تریبون محصور می شود (Voss, 2004). نتیجة پژوهش 􀀯ی دیگر نشان می دهد که پاورپوینت خوب با استفاده از تصویر تدریس معلم را غنی تر می کند ( Young, 2006). از طرف دیگر، برخی از دانش آموزان معتقدند که معلمان فقط کارشان این شده است که نوشته های خود یا کتاب را به اسلایدهای پاورپوینت منتقل کنند و سپس در کلاس از روی آن ها بخوانند.

  تحقیق حاضر به بررس 􀀯ی تجربة دانشجویان در کلاس هایی پرداخته است که استادان در آن ها از پاورپوینت استفاده می کنند. در این تحقیق با 13 دانشجو که همگی معلم زبان بودند، مصاحبه و از آن ها خواسته شد، تجربة شرکت در کلاس هایی را بگویند که ابزار اصلی استاد در تدریس پاورپوینت بوده است. نتایج مصاحبه ها در پاره ای موارد متناقض به نظر می رسند، ولی با توجه به زمینة بحث، این نتایج قابل تفسیرند. پاسخ های مصاحبه شوندگان را می توان به شرح زیر طبقه بندی و بیان کرد:

   پاورپوینت و پشتیبانی از آموزش

   ‏پاورپوینت و خستگی و حواس پرتی یادگیرندگان

   پاورپوینت و تعامل در کلاس

   ساخت پاورپوینت و مدیریت آن

   دانش تخصصی، مهارت تدریس و کاربرد پاورپوینت

  مقاله فوق به صورت PDF است که می توانید فایل فوق را با کلیک بر روی عکس زیر دانلود نمایید.

  مقاله پاورپوینت: خوب، بد، زشت، زیبا؟!

  منبع :مجله رشد فردا، ارديبهشت 92

   21 ارديبهشت 1392
  
  
back
طراحي شده توسط مرکز خدمات کامپيوتري دفتر برنامه ريزي و تاليف کتب درسي