کنسرسیوم محتواي ملي

گفتگو با : كينوش عمادی، قائم مقام دبیر کنسرسیوم

  کنسرسیوم مجموعه اي از مراكزي است كه خودشان محتوا دارند يا محتوايي را قبلا توليد كرده اند.

  کنسرسیوم محتوای ملی، با تعامل و همکاری تعدادی از صاحبان منابع اطلاعاتی کشور و زیر مجموعة تبیان شکل گرفته است. مجموعه ای از کتابخانه ها، سازمان ها و نهادهای تولیدکننده، صاحب و یا ارائه دهندة محتوا، با هدف تأمین دسترسی پژوهشگران و شهروندان ایرانی به محتوای مورد نظرشان، از پایان سال 1387 عضو این کنسرسیوم شده اند. هدف کنسرسیوم مزبور، تأمین دسترسی یکپارچه به محتوای موجود در کشور است تا کاربران ایرانی، بدون دغدغة از دست دادن زمان، در جست وجوهای متعدد و با اطمینان از صحت اطلاعات، محتوای مورد نظر را پیدا کنند و به آن دست یابند.

  در این مقاله با یکنوش عمادی، یکی از مسئولین این کنسرسیوم گفت وگویی انجام داده ایم تا اطلاعات دقیق تری از آن در اختیار ما قرار دهد.

  گفتگو فوق به صورت PDF است که می توانید فایل فوق را با کلیک بر روی عکس زیر دانلود نمایید.

   کنسرسیوم محتواي ملي

  ‏

  منبع :مجله رشد فردا، ارديبهشت 92

   21 ارديبهشت 1392
  
  
back
طراحي شده توسط مرکز خدمات کامپيوتري دفتر برنامه ريزي و تاليف کتب درسي