متریکهای نرم افزاري

محقق : طيبه كاوياني فرآموزش و پرورش استان فارس -ناحيه 1 شيراز

  

  رایانه ها و محصولات نرم افزاری به صورت بسیار وسیعی در زمینه های مختلف مورد استفاده قرار می گیرند و عملکرد صحیح آن ها برای موفقیت در تجارت یا امنیت انسانی بسیار حیاتی استو تولید یا انتخاب محصولات نرم افزاری با کیفیت بالا، از اولویت های اولیه در این زمینه می باشد. خصوصیات جامع یک محصول نرم افزاری و ارزشیابی کیفیت آن عامل اصلی اطمینان از کیفیت مناسب است. اگر بخواهیم روندی مناسب در تهیه و ارائه نرم افزاری کار آمد در بازار داشته باشیم باید بتوانیم معیارها و متریک ها را شناخته و در بکارگیری این مهم از آن ها استفاده کنیم.

  Software Metrics استانداردهای طراحی نرم افزار است و شامل بحث هایی مربوط به اینکه نرم افزار مورد طراحی تا چه حد به ایده آل های مورد نیاز باید نزدیک باشد مطرح است مثلا زمان پاسخ یا زمان برنامه گذاری برنامه طراحی شده حداکثر چه قدر باشد.

  در کل منظور از معیارهای نرم افزار سنجش برخی ویژگی های یک قسمت نرم افزار یا خصوصیاتش می باشد.

  در این مقاله موارد زیر را می خوانیم:

    پیشگفتار

    چکیده

    مقدمه

    فصل اول:

    نگاهی کلی به فرایند مهندسی نرم افزار

    شناخت

    شرح مسئله

    نیازها

    نیازهای عملیاتی

    نیازهای کیفی

    نیازهای قابل استفاده بودن

    روش های استخراج نیاز

     مصاحبه

    مشاهده

    ارجاع به مستندات

    مستند سازی نیازها

    هدف اصلی در اندازه گیری

    خلاصه

    نتیجه

    فصل دوم:

    متریکهای نرم افزاری

    تولید نرم افزار، تفاوت ها با دیگر تولیدات صنعتی

    ساختار استاندارد

    تعیین نیازهای کاربر

    تعیین نیازهای نرم افزار

    طراحی معماری

    ...

    فصل سوم:

    متریک های فنی نرم افزار

    دلایل اهمیت موضوع

    مراحل انجام کار در فرایند اندازه گیری

    کیفیت نرم افزار چیست

    فاکتورهای کیفیت مک کال

    ...

مقاله فوق به صورت PDF است که می توانید فایل فوق را با کلیک بر روی عکس های زیر دانلود نمایید.

  Rightclick -> Save target as ...      مقاله متریکهای نرم افزاری
  
  منبع:گاهنامه الکترونیکی دبیرخانه راهبری درس رایانه کشور آذربایجان شرقی- شماره 13- اسفند 1390
  
   16 خرداد 1391
  
  
back
طراحي شده توسط مرکز خدمات کامپيوتري دفتر برنامه ريزي و تاليف کتب درسي