کلیدهای وب سایت های تجاری موفق

مترجمان : سید ابوالفضل جعفری نژاد و سید محمد حاجی سید جوادی

  بسیاری از مالکان شرکت های تجاری به صرافت ساخت یک سایت تجاری می افتند، زیرا به این شعار معتقدند که شما سایت را بسازید، مردم خواهند آمد اما مالکان به زودی در می یابند که ساخت یک وب سایت موثر و موفق چیزی بیشتر از قرار دادن چند صفحه روی اینترنت است.

  میزبان، برنامه ریزی، طراحی ، توسعه و فناوری برای ایجاد و نگهداری یک سایت خوب ضروری هستند. در این مقاله ما تصویری کلی از برخی مسایل اصلی ساخت یک وب سایت و استفاده از حداکثر ظرفیت آن را ارائه خواهیم داد. به علاوه برخی از مفهیم و مضامین مربوط به SEO (بهسازی موتور جستجو) و ابزارهای موجود برای کمک به فرایندهای توسعه سایت و نظارت برآن را بررسی خواهیم کرد. این اطلاعات می توانند در شناسایی مجموعه اهداف و مقیاس ها، درک جزئیات فنی و اطمینان از این که تیم توسعه وب شما تخصص کافی برای جذب مشتریان به وب سایت را دارد، به شما کمک کند.

  در این مقاله موارد زیر را می خوانیم:

    

    مبانی

    رعایت استانداردهای وب

    درک SEO (بهسازی موتور جستجو)

    ایجاد یک پیوند مناسب

    بهسازی کاربری

    استفاده از معیارها

    درک تحلیلی از وب

    تداوم وب سایت

    نکاتی درباره طراحی مجدد سایت شما

  

مقاله فوق به صورت PDF است که می توانید فایل فوق را با کلیک بر روی عکس های زیر دانلود نمایید.

  Rightclick -> Save target as ...      مقاله کلیدهای وب سایت های تجاری موفق
  
  منبع: ماهنامه وب - سال دوازدهم، شماره 136- مهر 1390
  
   08 بهمن 1390
  
  
back
طراحي شده توسط مرکز خدمات کامپيوتري دفتر برنامه ريزي و تاليف کتب درسي