تهیه کننده : مهندس کبری نیازی شهرکی(استان چهار محال و بختیاری- ناحیه 1)

  رقابت جهانی در بازار اینترنت نیاز به برنامه ریزی کامل و دقیق از سرمایه گذاری دارد. شرکت های راه اندازی با یک بودجه محدود نیاز به کاهش هزینه ها در هر جایی که امکان پذیر است دارند.

  حذف هزینه هایس مجوز با بکار بردن نرم افزار منبع باز که صرفه جویی بزرگی برای شرکت ها و بازاریابی ویروسی تبدیل شده گزینه شماره یک برای ایجاد آگاهی می باشد. قدرت نفوذ بر خط کلمات شفاهی نقش گسترده ای را در گسترش یک پیام بازی می کند.

  در این مقاله موارد زیر را می خوانیم:

    چکیده

    مقدمه

    بازاریابی ویروسی

        تعریف بازاریابی ویروسی

        بازاریابی ویروسی چیست؟

    انواع بازاریابی ویروسی

        1- ویروسی ارزشی

        2- ویروسی حیله ای

        3-ویروسی حیاتی

        4- ویروسی مارپیچی

        5- ویروسی ناخوشایند

    دلیل محبوبیت بازاریابی ویروسی

    ده روش موثر برای بازاریابی ویروسی

    متدهای انتقال بازاریابی ویروس

    اهداف بازاریابی ویروسی

    اثرات منفی بازاریابی ویروسی

    بازاریابی پارتیزانی

    نتیجه گیری

    منابع

  

مقاله فوق به صورت PDF است که می توانید فایل فوق را با کلیک بر روی عکس های زیر دانلود نمایید.

  Rightclick -> Save target as ...      مقاله بازاریابی ویروسی "Viral Marketing"
  
  منبع:گاهنامه الکترونیکی دبیرخانه راهبری درس رایانه ی کشور آذربایجان شرقی -شماره11، زمستان 89
  
   01 بهمن 1390
  
  
back
طراحي شده توسط مرکز خدمات کامپيوتري دفتر برنامه ريزي و تاليف کتب درسي