نویسنده : مهندس امیر زنگنه نژاد- استان بوشهر- اداره آموزش و پرورش شهرستان تنگستان

  اینترنت وفضای مجازی منابع شگفت انگیز آگاهی و دانش هستند. با تغییرات اساسی که در اثر رشد و گسترش فناوری های نوین ارتباطی در عرصه های مختلف زندگی انسان رخ داده است، تعلیم و تربیت نیز از این قاعده ی تغییرات مستثنی نیست.

  در عصر ما دانش و فناوری با یکدیگر هم مسیر شده اند و نمی توان یکی از این دو را بدون دیگری به راحتی به دست آورد. فضای مجازی با منابع و امکانات شگفت و عظیمی که در زمینه علم و دانش در اختیار کاربرانش قرار می دهد و با ویژگی هایی چون بی زمانی و بی مکانی، تعاملی بودن و ... قابلیت های زیادی در زمینه آموزش و تعلیم و تربیت در اختیار کاربران خود قرار می دهد. اصطلاخاتی چون کلاس بدون دیوار، مدارس هوشمند، دانشگاه مجازی و ... اشاره به نوع جدید و شاید غیر معمولی از آموزش الکترونیک دارد که در مقابل آموزش سنتی و معمول امروزه در حال جایگیری در سیستم های آموزشی کشورهای مختلف است.

  در این مقاله موارد زیر را می خوانیم:

    چکیده

    آموزش الکترونیکی

        تعریف آموزش الکترونیکی

        ضرورت رویکرد به آموزش الکترونیکی

        مفاهیم پایه در آموزش الکترونیکی

    مزایای آموزش الکترونیکی

        مزایای آموزش الکترونیکی از دیدگاه مدیر

        مزایای آموزش الکترونیکی از دیدگاه استاد

        مزایای آموزش الکترونیکی از دیدگاه تولید کنندگان محتوای آموزشی

        مزایای آموزش الکترونیکی از دیدگاه دانشجو

    محدودیت های آموزش الکترونیکی

    روش ها و ابزارهای آموزش الکترونیکی

    انواع E-Learning

    پیاده سازی

        پیاده سازی و عملیاتی کردن آموزش الکترونیکی

        نیازهای قابل بررسی در آموزش الکترونیکی

        مراحل عملی تحقیق آموزش الکترونیکی

        مراحل پیاده سازی آموزش الکترونیکی

        آماده شدن برای آموزش الکترونیکی

    نتیجه گیری

  

مقاله فوق به صورت PDF است که می توانید فایل فوق را با کلیک بر روی عکس های زیر دانلود نمایید.

  Rightclick -> Save target as ...      مقاله آموزش مجازی "E-Learning"
  
  منبع:گاهنامه الکترونیکی دبیرخانه راهبری درس رایانه ی کشور آذربایجان شرقی -شماره11، زمستان 89
  
   01 بهمن 1390
  
  
back
طراحي شده توسط مرکز خدمات کامپيوتري دفتر برنامه ريزي و تاليف کتب درسي