دستکاري رجيستري در ويژال بيسيک و کاربرد هاي آن

نويسنده : عبدالمهدي بحرانی- استان بوشهر- اداره آموزش و پرورش شهرستان دیر- گروه آموزشی رایانه

  سیستم عامل ویندوز اطلاعات پیکربندي خود را در پایگاه داده اي به نام رجیستري ذخیره می کند .

  همانطور که می دانید براي ورود به به برنامه رجیستري ویندوز باید پنجره Run را اجرا نمود و سپس با نوشتن regeditو زدن دکمه OKبرنامه رجیستري جلوي روي شما حاضر خواهد بود .

  فرض کنید برنامه اي نوشته ایم و براي برخی تنظیمات نیاز به حافظه ي کوچکی داریم بهترین حافظه براي این کار رجیستري ویندوز است . در این مقاله قصد آن داریم نحوه دستکاري رجیستري را با استفاده از چهار تابع در VBبررسی کنیم . در این مقاله چند کاربرد از دستکاري رجیستري بیان شده است که مثال آخر کاربردي تر از بقیه می باشد . این مثال چگونگی ابطال یک برنامه را پس از مدت زمانی نشان می دهد.

  در این مقاله موارد زیر را می خوانیم:

    مقدمه

    عملیات مربوط به رجیستري

        تابع SaveSetting براي نوشتن اطلاعات در رجیستري

        تابع GetSetting براي خواندن اطلاعات از رجیستري

        تابع DeleteSetting براي حذف اطلاعات در رجیستري

        تابع GetAllSettings براي دیدن همه اطلاعات

    چند مثال کاربردي

        مثال 1: دفترچه تلفن ساده

        مثال 2 : چگونه فقط یک نسخه از برنامه اجرا شود؟

        مثال 3: چگونه برنامه کاربردي ابطال(expired) می شود؟

    ضمیمه

        1) کد هاي برنامه چگونه ابطال می شود؟

        2) برنامه کاربردي دفترچه تلفن:

    منابع:

  

مقاله فوق به صورت PDF است که می توانید فایل فوق را با کلیک بر روی عکس های زیر دانلود نمایید.

  Rightclick -> Save target as ...      مقاله دستکاري رجیستري در ویژال بیسیک و کاربرد هاي آن
  
  منبع:گاهنامه الکترونیکی دبیرخانه راهبری درس رایانه ی کشور آذربایجان شرقی -شماره11، زمستان 89
  
   01 بهمن 1390
  
  
back
طراحي شده توسط مرکز خدمات کامپيوتري دفتر برنامه ريزي و تاليف کتب درسي