نویسنده : میثم حسین محمدیان، ایرج تیموری(گروه مبانی رایانه متوسطه استان زنجان)

  آموزش رایح در مدارس کشور، یک آموزش سنتی است که با مدد جستن از حداقل وسایل و امکانات دیداری و شنیداری صورت می گیرد و یا به عبارت دیگر آموزش فقط شنیداری می باشد. در حالی که با یاری جستن از فناوری اطلاعات می توانیم محیط آموزشی را جذاب تر و ماندگاری مطالب درسی را طولانی تر نماییم. حداکثر اقدام تصویری در خصوص موضوعات مورد آموزش، نصب بعضی پوسترهای رنگی بر روی تخته سیاه کلاس می باشد. در روش دیداری- شنیداری سعی می شود آموزش به کمک فیلم، انیمیشن، نماهنگ و ... ارائه گردد. در این روش ماندگاری مطلب قریب به 20 سال می باشد در حالی که ماندگاری مطالب در روش شنیداری حداکثر 6 ماه است. در ضمن در روش دیداری- شنیداری مطالب علمی در محیطی جذابتر و در مدت زمان کمتر قابل انتقال است.

  در مدارس معمولی، طرح درس معلم شامل مجموعه ای از دستورالعمل ها، برنامه های درسی، سوالات تمرینات اضافه، امتحانات کلاس و ... می شود. اما در مدارس چند رسانه ای علاوه بر این موارد، معلم از مواد آموزشی چندرسانه ای شامل فیلم، عکس، صدا، اسلاید و ... استفاده می کند تا کیفیت و ماندگاری آموزش ارتقاء بخشد. این قدم اول در راه حرکت به سمت مدارس هوشمند است.

  درباره تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نظام آموزشی (و به طور خاص مدارس) دو رویکرد متفاوت وجود دارد. برخی معتقدند، اثر فناوری های جدید تدریجی است و صرفا انتقال برنامه ی درسی سنتی را کارآمدتر می سازد و در واقع، دسترسی به اطلاعات سریع تر می شود. رویکرد دیگری معتقد است ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات به مدرسه ها، هدف ها و ابزارهای تعلیم و تربیت را به طور اساسی تغییر می دهد. از این دیدگاه برتری فناوری اطلاعات بر مرزهای ساختاری نظام آموزش سنتی فایق می آید...

  در این مقاله موارد زیر را می خوانیم:

    مقدمه

    منظور از مدارس هوشمند چیست؟

    تعریف مدرسه هوشمند

    مهمترین اهداف مدارس هوشمند

    مهمترین دلایل تاسیس مدارس هوشمند

    تئوری و مبانی نظری

    شیوه و روش آموزشی

    رسانه ها و ابزار آموزشی

    هرم سیستمی و تعیین پیش نیازها

    مدل و محیط ارتباطی بین اجزاء مدرسه هوشمند (Plat form)

    ارتباطات اجتماعی(Social relationship)

    اصول کلیدی در مدارس هوشمند

    هدف از ایجاد این گونه مدارس

    تجهیزات سخت افزاری و شبکه شامل

    عوامل درونی، بیرونی و محیطی تاثیر گذار بر توسعه مدارس هوشمند

    تبین اهداف مدارس هوشمند

    گام های فرآیند آموزشی

        گام اول: آموزش

        گام دوم: تمرین و تکرار

        گام سوم: برگزاری آزمون

    تغییر سیستم آموزشی برای مدارس هوشمند

    موانع موجود در راه به کارگیری موثر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در نظام های آموزشی و توسعه مدارس هوشمند

    بحث و نتیجه گیری

    منابع و ماخذ

مقاله فوق به صورت PDF است که می توانید فایل فوق را با کلیک بر روی عکس های زیر دانلود نمایید.

  Rightclick -> Save target as ...      مقاله مدارس هوشمند
  
  منبع:گاهنامه الکترونیکی دبیرخانه راهبری درس رایانه ی کشور آذربایجان شرقی -شماره13، زمستان 86
  
   19 دی 1390
  
  
back
طراحي شده توسط مرکز خدمات کامپيوتري دفتر برنامه ريزي و تاليف کتب درسي